Política de privacitat


Mitjançant la present política de privacitat l’informem que, en compliment del que preveu la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades sol·licitades en quants formularis i / o espais a on es requereixi de la seva identificació dins de la present pàgina web passaran a formar part d'un fitxer titularitat de COMYBE SA, amb domicili a Av. Catedral, 6-8 (08002) Barcelona, i proveïda de NIF A59927780, d'ara endavant COMYBE SA..

La finalitat del tractament:

Les seves dades seran tractades únicament amb la finalitat d'atendre la seva consulta, prestar-li els serveis sol·licitats i facilitar-li informació sobre la nostra entitat.

Alhora, les dades de contacte podran ser utilitzades per a la remissió de novetats i actuacions de dinamisme al portal remetent, únicament per correu electrònic, la informació relacionada. Per això, en el corresponent formulari ha de prestar el seu consentiment exprés a la remissió d'aquesta informació. En qualsevol cas, si l'usuari volgués revocar aquest consentiment haurà de comunicar-ho per escrit, mitjançant correu electrònic, a COMYBE S.A..

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificades com a tals. En cas d'absència o incorrecció de les mateixes COMYBE S.A. no podrà identificar-ho correctament i, en conseqüència, es procedirà a la supressió del registre si és el cas.

Legitimació i exercici de drets:

L'usuari consent el tractament de les seves dades per a les finalitats descrites, i podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, així com la resta de drets recollits a la normativa Europea, mitjançant correu electrònic a l'adreça gestion@comybe.com identificant-se com usuari de l'espai web, especificant l'exercici dels seus drets en la seva sol·licitud, o bé exercitar els seus drets per comunicació postal, per correu ordinari a l'adreça de COMYBE, S.A. C./ Llibreteria, 10, Entl. 1a 08002 Barcelona.

Tutela de drets davant l'Autoritat de Control:

En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, l'usuari pot dirigir-se a l'Autoritat de Control nacional corresponent, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, per iniciar els tràmits oportuns de reclamació i / o defensa dels seus drets.

Conservació de les dades:

Les seves dades es conservaran pel temps necessari per atendre la finalitat per a la qual haguessin estat recollides i a les obligacions legals derivades de la mateixa i, en qualsevol cas, acabada la relació de negoci, per un màxim de 5 anys.

Responsabilitats de l'usuari:

L'usuari garanteix ser major d'edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar l'espai web de COMYBE S.A. i el seu contingut, garantint que la informació que facilita en cada un dels formularis on COMYBE S.A. sol·licita les seves dades personals són veritables, adquirint la responsabilitat d'informar COMYBE S.A. de qualsevol canvi i / o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.

Mesures de Seguretat:

COMYBE S.A. ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari, salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat de les mateixes, complint amb els requisits normatius que preveu el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar l'alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l'estat de la tecnologia en cada moment, així com l'abast de control de COMYBE SA..

COMYBE S.A. podrà modificar el contingut de la seva política de privacitat en qualsevol moment segons les modificacions legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades que puguin produir-se.