Avís legal


www.tavernadelbisbe.com és un espai web, el nom d’aquest domini es troba registrat i és propietat de COMYBE S.A. amb domicili a Av. Catedral, 6-8 (08002) Barcelona Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 21522, Foli 0127, Secció GENERAL, Full 23435, i disposant de NIF A59927780 (d'ara endavant, COMYBE, SA).

La finalitat de www.tavernadelbisbe.com, és la d’informar als usuaris del seu servei de restauració.

L'accés a www.tavernadelbisbe.com, és gratuït, i no estant prevista la prestació de serveis de comerç i / o contractació electrònica, en aquest cas es procedirà a l'emissió de les condicions generals oportunes i la modificació del present Avís Legal. En tot cas, l'usuari no utilitzarà les informacions i continguts de COMYBE, SA, per a la realització d'activitats contràries a la Llei, la moral o l'ordre públic, respectant les condicions d'ús establertes per COMYBE S.A ..

La utilització d'aquest espai web suposa l'acceptació del que conté el present avís legal.

Responsabilitat

COMYBE SA, no podrà ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivessin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l'accés a www.tavernadelbisbe.com, així com tampoc de les possibles interrupcions d'accés, virus, connexions i sistemes operatius d'accés a la xarxa d'Internet. Així mateix, COMYBE, SA, tampoc podrà ser considerada responsable dels possibles danys derivats d'actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a COMYBE, SA, en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.

Continguts Web i enllaços a tercers

La informació continguda en l'espai web pot estar desactualitzada, i en aquest cas COMYBE, SA, no serà responsable dels possibles danys derivats d'un ús extern i / o per tercers de la informació facilitada.

COMYBE, SA, es reserva el dret a poder suspendre temporalment l'accessibilitat a l'espai web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís i així poder realitzar les actuacions de manteniment i actualització necessàries.

www.tavernadelbisbe.com, pot contenir enllaços i / o vincles (links) a terceres pàgines web externes, el contingut de les quals no és atribuïble ni exigible a COMYBE, SA, sent responsable cada titular dels espais web vinculats. L'establiment de qualsevol hiperenllaç des d'una pàgina web a l'espai web www.tavernadelbisbe.com, haurà de realitzar-se sempre a la pàgina principal, estant prohibida la reproducció total i / o parcial dels serveis continguts a COMYBE, SA, sense prèvia autorització.

Clàusules particulars per a Xarxes Socials

Facebook

En prémer el botó “M'agrada” d'aquesta pàgina l'usuari consenteix a COMYBE SA, en compliment de les condicions d'ús i política de privacitat de Facebook, que pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran al mur d'aquests, així com enviar missatges. COMYBE, SA, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l'usuari pot deixar de ser seguidor, punxant a la casella “ja no m'agrada”.

La informació facilitada per COMYBE, SA, en els seus perfils de xarxes socials té una finalitat merament informativa. COMYBE, SA, no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

Pots exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, adreçat a COMYBE, SA, a l'adreça C. / Llibreteria, 10, Ent. 1a (08002) Barcelona, o per correu electrònic a: gestion@comybe.com.

En relació a la modificació de les teves dades t’informem que en utilitzar una plataforma aliena a COMYBE, SA, pots realitzar-la mitjançant la configuració del teu perfil a cada xarxa social. COMYBE, SA, únicament pot consultar o donar de baixa les teves dades en qualitat de seguidor.

Modificació dels termes i condicions d'ús

El contingut al present avís legal té una durada indefinida, i podrà ser modificat en qualsevol moment en atenció a la normativa vigent en cada moment i als canvis que puguin sorgir de l'activitat de COMYBE S.A ..

Legislació i jurisdicció aplicables

El contingut del present avís legal i qualsevol de les polítiques de privacitat, galetes o normes sectorials d'aplicació es regeixen per les Lleis espanyoles vigents en cada moment. En cas de disputa o controvèrsia les parts es sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents. En cas que les parts considerin necessari recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l'arbitratge o la mediació, hauran de proposar-ho i acceptar-ho expressament i per escrit al moment en què sorgeixi la controvèrsia, i sempre en base al que preveu la normativa d'aplicació.